Millaista psykoterapiaa

Terapia voi olla Kelan tukemaa pitkää kuntoutuspsykoterapiaa, lyhempää terapiaa, kriisiterapiaa akuutteihin elämäntilanteisiin tai vaikka vain yksi käynti hankalan elämäntilanteen selkiyttämiseksi. Voit tarvita myös tukea vanhemmuuteesi tai erilaisiin parisuhteen haasteisiin.

Tarvittaessa pyrin järjestämään ajan mahdollisimman pian.

Terapian alussa luomme yhdessä yksilölliset tavoitteet terapialle sekä sovimme sen kestosta. Terapian kuluessa sovimme myös työskentelytavoista ja –menetelmistä.

Työskentelyssä keskeistä on tasavertainen tutkiva yhteistyösuhde. Psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla käytetään myös toiminnallisia menetelmiä. Terapiaistuntojen välille voidaan sopia erilaisia tehtäviä, jotka auttavat työskentelyä eteenpäin ja antavat työvälineitä arkeen.

Kognitiivinen lähestymistapa auttaa huomaamaan niitä ajatus- ja toimintamalleja, joita olemme elämän polullamme omaksuneet ja jotka voivat aiheuttaa hankaluuksia. Tietoisen läsnäolon avulla voi opetella elämään enemmän tässä ja nyt. Myötätuntoinen, hyväksyvä asenne itseä kohtaan auttaa tunnistamaan erilaisia tunteita ja tarpeita itsessään ja sitä kautta huomaamaan ongelmallisia reagointitapoja ja löytämään uudenlaisia toimintatapoja

Tätä kautta on mahdollista jatkaa elämän polkua keveämmin askelin, kun ymmärrys oman mielen toimintaan on lisääntynyt ja avannut uusia mahdollisuuksia.

Pariterapia antaa tilaa tutkia parisuhteen toistuvia toimintamalleja, jotka estävät toimivaa vuorovaikutusta ja luoda tilalle uusia mahdollisuuksia läheisyyteen.